DM – Sociologija

  Sociologija je na državnoj maturi izborni predmet.

  Ispitni katalog za državnu maturu iz Sociologije temeljni je dokument ispita u kojemu su navedeni i objašnjeni sadržaji, kriteriji te načini ispitivanja i vrednovanja znanja u školskoj godini 2016./2017. Usklađen je s odobrenim Nastavnim planom i programom za Sociologiju u gimnazijama.

  Ispitom iz Sociologije provjerava se dostignuta razina znanja i razumijevanja te sposobnost zaključivanja, rasuđivanja i integracije znanja u ovim područjima:

  1. Sociologija kao znanstveni pogled na društvo

  2. Društvo i društvena struktura

  3. Kultura, socijalizacija i identitet

  4. Društvene institucije

  5. Globalizacija i njezine društvene posljedice.

   

  Cijeli ispitni katalog s područjima ispitivanja možete pronaći ovdje, kao i ogledni primjerak ispita.

  Za dodatnu pripremu ne zaboravite pregledati i zadatke s prijašnjih matura.