Četvrtak, 30 svibnja, 2024
NaslovnicaMatematika na maturi (A razina)
Array

Matematika na maturi (A razina)

Još je malo vremena preostalo do državne mature. Mnogi maturanti su zbunjeni  i ne znaju što ih zapravo očekuje, no sigurno je da svi moraju polagati ispit državne mature iz matematike. Maturanti su svoju konačnu odluku o polaganju ispita mature iz matematike na A ili B razini već donijeli, a u nastavku donosimo više informacija što ih očekuje na A razini kako bi se mogli što bolje pripremiti.

 

Što se ispituje ispitom iz Matematike?

Ispitna područja na objema razinama su:

Brojevi i algebra, Funkcije, Jednadžbe i nejednadžbe, Geometrija i Modeliranje.

Na višoj (A) razini ispituju se ovi sadržaji:

 1. Brojevi i algebra
  1. skupovi brojeva N, Q, Z, R, C
  2. elementarno računanje
  3. postotci i omjeri
  4. algebarski izrazi i algebarski razlomci
  5. mjerne jedinice
 2. Funkcije
  1. pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima
  2. linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugoga korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije
  3. nizovi
  4. derivacija funkcije
 3. Jednadžbe i nejednadžbe
  1. linearne jednadžbe i nejednadžbe
  2. kvadratne jednadžbe i nejednadžbe
  3. jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima i kvadratnim korijenom
  4. jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe
  5. eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe
  6. trigonometrijske jednadžbe
  7. sustavi navedenih jednadžbâ i nejednadžbâ
 4. Geometrija
  1. elementarna geometrija likova u ravnini
  2. odnosi među geometrijskim objektima u prostoru
  3. prizma, piramida, valjak, stožac, kugla
  4. trigonometrija pravokutnoga trokuta
  5. trigonometrija raznostraničnoga trokuta
  6. koordinatni sustav na pravcu i u ravnini
  7. vektori
  8. jednadžba pravca
  9. krivulje drugoga reda
 5. Modeliranje

 

Koliko traje ispit iz Matematike?

Ispit na višoj (A) razini traje 180 minuta bez stanke.

 

Kako izgleda ispit iz Matematike?

Uspješnim rješavanjem ispita na višoj (A) razini možete ostvariti 60 bodova.

Ispit na višoj razini sastoji se od triju ispitnih cjelina koje su određene tipom zadataka. U prvoj su ispitnoj cjelini zadatci višestrukoga izbora, u drugoj zadatci kratkoga odgovora, a u trećoj zadatci produženoga odgovora. Uspješnim rješavanjem prve ispitne cjeline možete ostvariti 20 bodova. Točno riješen zadatak donosi jedan ili dva boda, ovisno o složenosti rješavanja. Netočno riješen zadatak ne donosi negativne bodove. Uspješnim rješavanjem druge ispitne cjeline možete ostvariti 26 bodova. Točno riješen zadatak (odnosno dio zadatka ako se traži više kratkih odgovora) donosi jedan bod. Netočno riješen zadatak ne donosi negativne bodove. U trećoj ispitnoj cjelini boduje se postavljanje zadatka, postupak i odgovor prema razrađenoj bodovnoj shemi. Uspješnim rješavanjem treće ispitne cjeline možete ostvariti 14 bodova.

 

Kakvi su zadatci u ispitu iz Matematike?

U ispitu na višoj (A) razini je ukupno 30 zadataka, a od toga je 15 zadataka višestrukoga izbora, 13 zadataka kratkoga odgovora i 2 zadatka produženoga odgovora.

U zadatcima višestrukoga izbora morate označiti točne odgovore znakom X na listu za odgovore. Ako označite više od jednoga odgovora, zadatak će se bodovati s 0 (nula) bodova bez obzira na to što je među označenima i točan odgovor.

U zadatcima kratkoga odgovora morate upisati odgovore samo na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici. U zadatcima produženoga odgovora, koji su isključivo u ispitu više razine, morate kemijskom olovkom napisati postupak rješavanja i odgovor na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici i prikazati sav svoj rad (skice, postupak, račun). Ako dio zadatka riješite napamet, morate objasniti i zapisati kako ste to učinili.

Za rješavanje zadataka možete upotrebljavati list za koncept, ali morate u skladu s navedenim uputama označiti točne odgovore na list za odgovore (zadatci zatvorenoga tipa) ili ih napisati u ispitnu knjižicu (zadatci otvorenoga tipa). Ne boduje se sadržaj lista za koncept.

 

Pribor

Tijekom pisanja ispita iz Matematike dopušteno je upotrebljavati uobičajeni pribor za pisanje i brisanje (grafitnu olovku, gumicu i kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom). Rješenja zadataka višestrukoga izbora morate označiti na listu za odgovore kemijskom olovkom kojom se piše plavom ili crnom bojom. Sva rješenja u ispitnoj knjižici, da bi se bodovala, morate također napisati kemijskom olovkom. Iznimno prilikom crtanja grafova možete upotrebljavati grafitnu olovku.

Dopušten je i geometrijski pribor (trokut ili ravnalo i šestar) i džepno računalo (tzv. znanstveni kalkulator). Džepno se računalo može upotrebljavati tijekom cijeloga ispita.

Više informacija o karakteristikama dopuštenih džepnih računala možete pronaći na mrežnim stranicama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja: Uputa o karakteristikama džepnoga računala koje pristupnici smiju upotrebljavati prilikom pisanja ispita državne mature iz Matematike, Fizike i Kemije

http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2010-03-31/uputa_o_racunalima. pdf

Primjeri dopuštenih i nedopuštenih tipova džepnih računala na ispitima iz Matematike, Fizike i Kemije na državnoj maturi

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Kalkulatori/primjeri_dzepna_ racunala.pdf.

Sastavni je dio ispitnoga materijala knjižica s formulama koje su potrebne za rješavanje ispita.

Nije dopušteno donijeti ni upotrebljavati neke druge listove s formulama. Knjižicu s formulama možete preuzeti s mrežnih stranica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja:

Knjižica formula za višu razinu

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Dodatci/formule_mata.pdf

VEZANE OBJAVE

POPULARNE OBJAVE

NEDAVNI KOMENTARI