Natječaj za izbor člana Upravnog odbora USRED-a

  Poštovane srednješkolke i poštovani srednjoškolci,

  sukladno Članku 22. Statuta Udruge srednjoškolaca Hrvatske raspisuje se Natječaj za popunu funkcije člana Upravnog odbora Udruge – 5 izvršitelja.

  Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:

  • su redovni učenici ustanove srednjoškolskog obrazovanja,
  • nemaju navršenih 25 godina na dan 18. svibnja 2018. godine,
  • su osobe dostojne za obnašanje navedene dužnosti,
  • su komunikativne, spremne raditi u timu i motivirane

  Status redovnog učenika/ce će se dokazati Potvrdom koju će izdati obrazovna ustanova.

  Dostojnost za obnašanje dužnosti kandidat/kinja će dokazati preslikom svjedodžbe prethodna 2 razreda obrazovanja, iz kojih će biti providno UZORNO vladanje.

  Top kandidati bit će pozvani na razgovor (intervju) s Izbornim povjerenstvom koje će utvrditi motivacije i vještine kandidata/kinje. Razgovor (intervju) s top kandidatima/kinjama  održat će se u svibnju 2018. godine, o čemu će top kandidati prethodno biti obaviješteni telefonskim putem.

  Kandidati/kinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.

  NAČIN NATJECANJA:

  Kandidati/kinje koje se prijavljuju na natječaj dužne su priložiti:

  • popunjen Obrazac prijave
  • dokaz o statusu redovnog učenika (sken)
  • sken svjedodžbi prethodna 2 (dva) razreda obrazovanja
  • životopis 

  Odabir kandidata/kinje će se izvršiti na temelju do sada ostvarenih rezultata i uspjeha, motiviranosti i osobnih vještina i znanja.

  NAČIN PRIJAVE I ROK:

  Potpuna dokumentacija dostavlja se isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: prijave@usred.hr. Nepotpune prijave te prijave zaprimljene izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

  Rok prijave je od 1. svibnja  do 11. svibnja, 2018. godine.

   


  Na temelju članka 18./5./d) i članka 22./2. Statuta Udruge srednjoškolaca Hrvatske raspisuje se:

   

  NATJEČAJ

  za popunu funkcije:

   

  1. Član/ica Upravnog odbora USRED-a za mandat 2018./19.; pet (5) izvršitelja 

   

  Kandidati su u sklopu svoje prijave uz popunjeni obrazac obvezni priložiti:

  • životopis;
  • presliku dokaza o obrazovanju te presliku svjedodžbe za zadnje dvije (2) školske godine;
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu;
  • izjavu o prihvaćanju odgovornosti.

   

  Ako neki kandidati smatraju da na temelju nekih dodatnih postignuća ili kvaliteta ostvaruju prednost pri imenovanju, dužni su se na ista pozvati u prijavi za natječaj te priložiti dokaze o istima. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima, ukoliko Izborno povjerenstvo tako procijeni.

   

  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti elektronskim putem na e-adresu: prijave@usred.hr, s naznakom u polju “Predmet”: “Za natječaj člana Upravnog odbora”. 

  Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte u roku 15 dana od zaključenja natječaja.

   

  Rok za podnošenje prijava na natječaj:  1. 5. 2018. – 11. 5. 2018.


  Puni tekst Natječaja kao i Obrazac prijave se mogu preuzeti OVDJE