Natječaj za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019. godini

  Planira se upis 600 polaznika/polaznica, a program će započeti 10. rujna 2018. godine.

  Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:

  –          imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,

  –          nemaju navršenih 28 godina na dan 10. rujna 2018. godine,

  –          imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,      

  –          imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,

  –          su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,

  –          nisu članovi političke stranke.

  Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale

  Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

  s naznakom „za natječaj“.

  Rok za podnošenje prijava je od 1. ožujka do 6. srpnja 2018. godine.

  Cijeli sadržaj preuzmite ovdje: natječaj i obrazac za prijavu.