Utorak, 28 svibnja, 2024
NaslovnicaKoristiš kartice? Ovo moraš znati
Array

Koristiš kartice? Ovo moraš znati

BRUTO PLAĆA – trošak poslodavca za radnika koji uključuje poreze, prireze i doprinose.

DEBITNA KARTICA – kartica kojom vlasnik/ica računa u banci može podizati gotovinu na bankomatu ili plaćati robu i usluge u trgovinama, pri čemu se nastali trošak ili iznos podignute gotovine na račun tereti u trenutku obavljanja transakcije, ako na računu postoji pokriće.

KAMATA – iznos koji plaćate banci za korištenje novca. To je cijena upotrebe tuđeg novca, odnosno cijena najma novca. Riječ je o iznosu koji je korisnik novca obavezan platiti za cijelo vrijeme korištenja novca, a obično se iskazuje kao godišnja kamata.

KREDIT – ustupanje određene svote novca financijske organizacije (banke) nekoj osobi uz obvezu da tu svotu vrati u dogovorenom roku i pritom plati pripadajuću kamatu.

KREDITNA KARTICA – oblik odgođenog plaćanja, gdje korisnik jednom mjesečno podmiruje ukupan dug nastao tijekom prošlog mjeseca.

NETO PLAĆA – iznos plaće koji u konačnici primite na svoj  tekući račun, nakon što je država od bruto iznosa uzela sve poreze, prireze i doprinose.

OBROČNO PLAĆANJE – način plaćanja gdje se trošak dijeli na željeni broj rata, u okviru dostupnog broja rata koje su ponuđene na prodajnom mjestu.

PLAĆA – iznos novca koji poslodavac plaća zaposleniku obično na mjesečnoj bazi za njegov rad na temelju sklopljenog ugovora o radu.

PIN (Personal Identification Number) – osobni identifikacijski broj korisnika bankovne kartice ili raznih tokena za internetsko plaćanje te služi za kompjutorsku identifikaciju korisnika. Ovaj tajni broj od četiri znamenke trebao bi biti poznat samo klijentu korisniku kartice, odnosno PIN treba koristiti kao povjerljiv podatak.

TEKUĆI RAČUN – poslovni račun građana otvoren u banci za primanje uplata i obavljanje isplata u granicama sredstava na računu. Korisnik tekućeg računa može ući u dug do visine odobrenog kredita iznad razine svojih primanja, poznatog kao ''dopušteno prekoračenje'' ili ''dopušteni minus''.

ŽIRO RAČUN – račun kojim njegov vlasnik plaća svoje obveze i naplaćuje svoja potraživanja, a koji podliježe financijskom nadzoru.

 

VAŽNO

  • Kreditne kartice nisu izvor sredstava – koristite ih kada ste sigurni da ćete moći platiti račun i samo u nuždi
  • Izbjegavajte emocionalno i impulzivno trošenje novca
  • Planirajte izdatke na mjesečnoj razini
  • Kupujte ono što vam zaista treba
  • Čuvajte PIN na sigurnom mjestu i prilikom podizanja gotovine s bankomata zaklonite brojeve PIN-a
VEZANE OBJAVE

POPULARNE OBJAVE

NEDAVNI KOMENTARI