Nedjelja, 16 lipnja, 2024
NaslovnicaRazlika između A i B razine matematike
Array

Razlika između A i B razine matematike

Matematika na maturi (info o A i B razini)

Još je malo vremena preostalo do državne mature. Mnogi maturanti su zbunjeni  i ne znaju što ih zapravo očekuje, no sigurno je da svi moraju polagati ispit državne mature iz matematike. Maturanti su svoju konačnu odluku o polaganju ispita mature iz matematike na A ili B razini već donijeli, a u nastavku donosimo više informacija što ih očekuje na B razini kako bi se mogli što bolje pripremiti.

Što se ispituje ispitom iz Matematike?

Ispit iz Matematike može se polagati na osnovnoj (B) i višoj (A) razini. Birate razinu ispita.

Ispitna područja na objema razinama su:

Brojevi i algebra, Funkcije, Jednadžbe i nejednadžbe, Geometrija i Modeliranje.

Na osnovnoj (B) razini ispituju se ovi sadržaji:

 1. Brojevi i algebra
  1. skupovi brojeva N, Q, Z, R
  2. elementarno računanje
  3. postotci i omjeri
  4. algebarski izrazi i algebarski razlomci
  5. mjerne jedinice
 2. Funkcije
  1. linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10
 3. Jednadžbe i nejednadžbe
  1. linearne jednadžbe i nejednadžbe
  2. kvadratne jednadžbe
  3. jednostavnije eksponencijalne jednadžbe
  4. jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbâ
 4. Geometrija
  1. elementarna geometrija likova u ravnini
  2. prizma, piramida, valjak, stožac, kugla
  3. koordinatni sustav na pravcu i u ravnini
  4. jednadžba pravca
 5. Modeliranje

Koliko traje ispit iz Matematike?

Ispit na osnovnoj (B) razini traje 150 minuta bez stanke.

Kako izgleda ispit iz Matematike?

Uspješnim rješavanjem ispita na osnovnoj (B) razini možete ostvariti  40 bodova.

Ispit na osnovnoj razini sastoji se od dviju ispitnih cjelina koje su određene tipom zadataka. U prvoj su ispitnoj cjelini zadatci višestrukoga izbora, a u drugoj zadatci kratkoga odgovora. Uspješnim rješavanjem prve ispitne cjeline možete ostvariti 20 bodova. Točno riješen zadatak donosi jedan ili dva boda, ovisno o složenosti rješavanja. Netočno riješen zadatak ne donosi negativne bodove. Uspješnim rješavanjem druge ispitne cjeline možete ostvariti 20 bodova. Točno riješen zadatak (odnosno dio zadatka ako se traži više kratkih odgovora) donosi jedan bod. Netočno riješen zadatak ne donosi negativne bodove.

Kakvi su zadatci u ispitu iz Matematike?

U ispitu na osnovnoj (B) razini je ukupno 28 zadataka, a od toga je 16 zadataka višestrukoga izbora i 12 zadataka kratkoga odgovora.

U zadatcima višestrukoga izbora morate označiti točne odgovore znakom X na listu za odgovore. Ako označite više od jednoga odgovora, zadatak će se bodovati s 0 (nula) bodova bez obzira na to što je među označenima i točan odgovor.

U zadatcima kratkoga odgovora morate upisati odgovore samo na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici.

Za rješavanje zadataka možete upotrebljavati list za koncept, ali morate u skladu s navedenim uputama označiti točne odgovore na list za odgovore (zadatci zatvorenoga tipa) ili ih napisati u ispitnu knjižicu (zadatci otvorenoga tipa). Ne boduje se sadržaj lista za koncept.

Pribor

Tijekom pisanja ispita iz Matematike dopušteno je upotrebljavati uobičajeni pribor za pisanje i brisanje (grafitnu olovku, gumicu i kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom). Rješenja zadataka višestrukoga izbora morate označiti na listu za odgovore kemijskom olovkom kojom se piše plavom ili crnom bojom. Sva rješenja u ispitnoj knjižici, da bi se bodovala, morate također napisati kemijskom olovkom. Iznimno prilikom crtanja grafova možete upotrebljavati grafitnu olovku.

Dopušten je i geometrijski pribor (trokut ili ravnalo i šestar) i džepno računalo (tzv. znanstveni kalkulator). Džepno se računalo može upotrebljavati tijekom cijeloga ispita.

Više informacija o karakteristikama dopuštenih džepnih računala možete pronaći na mrežnim stranicama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja:

Uputa o karakteristikama džepnoga računala koje pristupnici smiju upotrebljavati prilikom pisanja ispita državne mature iz Matematike, Fizike i Kemije

Primjeri dopuštenih i nedopuštenih tipova džepnih računala na ispitima iz Matematike, Fizike i Kemije na državnoj maturi

Sastavni je dio ispitnoga materijala knjižica s formulama koje su potrebne za rješavanje ispita. Nije dopušteno donijeti ni upotrebljavati neke druge listove s formulama. Knjižicu s formulama možete preuzeti s mrežnih stranica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja:

Knjižica formula za višu razinu

Knjižica formula za osnovnu razinu

Sva pitanja u vezi državne mature možete slati na našu Facebook stranicu.

Sretno, maturanti!

VEZANE OBJAVE

POPULARNE OBJAVE

NEDAVNI KOMENTARI