Saznajte što vas čeka na ovogodišnjoj Smotri Sveučilišta u Zagrebu

  PROGRAM 22. SMOTRE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
  OD 23. DO 25. 11. 2017.

  U četvrtak 23. 11. i  petak 24. 11. 2017.  Smotra je otvorena za posjetitelje od 10 do 18 sati, a u subotu 25. 11. 2017. od 9 do 15 sati.

  Fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu, ostali sudionici na Smotri, sponzori, partneri i pokrovitelji predstavljat će se na svojim izložbenim prostorima u šatoru i zgradi SC-a sva tri dana u navedenom radnom vremenu, a predavanja nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu u kinu održavat će se prema objavljenom rasporedu, pod nazivom Najbolje sa Sveučilišta (program će biti dopunjen točnim nazivima predavanja/prezentacija i predavača). 

  U Francuskome paviljonu, u radnom vremenu Smotre predstavljat će se umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu kroz ogledne satove, nastupe i izložbe (program zajedničkog predstavljanja umjetničkih akademija u Francuskome paviljonu SC-a bit će objavljen prije početka Smotre).
   

  ČETVRTAK 23. studenoga 2017.

  Kino dvorana Najbolje sa Sveučilišta 10.30 – 17.00

  Nisi siguran u svoj izbor budućega studija?
  Imaš idealnu priliku poslušati nastavnike, studente, teme, predavanja i prezentacije s tvojega budućega studija jer smo ih za ovu priliku pod nazivom „Najbolje sa Sveučilišta“ okupili u kinodvorani Smotre!
  Možda učvrstiš svoju odluku ili dobiješ sasvim novu ideju, ali odaberi za sebe najbolje od Najboljega sa Sveučilišta!
  10.30 – 12.45   Predstavljanje društvenoga područja
  10.30 – 10.45   Ekonomski fakultet
  10.50 – 11.05    Fakultet organizacije i informatike Varaždin
  11.10 – 11.25   Fakultet političkih znanosti
  11.30 – 11.45    Pravni fakultet
  11.50 – 12.05   Učiteljski fakultet
  12.10 – 12.25   Kineziološki fakultet
  12.30 – 12.45   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  14.15 – 16.00   Predstavljanje humanističkoga područja
  14.15 – 14.30    Hrvatski studiji
  14. 35– 14.50    Katolički bogoslovni fakultet
  14.55 – 15.10    Fakultet filozofije i religijskih znanosti
  15.15 – 16.00    Filozofski fakultet
  16.05 – 17.00  Predstavljanje umjetničkoga područja
  16.05 – 16.20    Akademija dramske umjetnosti 
  16.25 – 16.40   Muzička akademija
  16.45 – 17.00   Akademija likovnih umjetnosti
   

  PETAK 24. studenoga 2017.

  Kino dvorana Najbolje sa Sveučilišta 10.15 -16.45

  10.15 – 14.10  Predstavljanje tehničkoga područja
  10.15 – 10.30   Građevinski fakultet
  10.35 – 10.50   Fakultet strojarstva i brodogradnje
  10.55 – 11.10   Metalurški fakultet
  11.15 – 11.30   Fakultet kemijskog inženjerstva
  11.35 – 11.50   Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  11.55 – 12.10   Geotehnički fakultet
  12.15– 12.30   Geodetski fakultet
  12.35 – 12.50   Arhitektonski fakultet
  12.55 – 13.10   Tekstilno-tehnološki fakultet
  13.15 – 13.30   Grafički fakultet
  13.35 – 13.50   Fakultet prometnih znanosti
  13.55 – 14.10   Fakultet elektrotehnike i računarstva
  15.00 – 16.45    Predstavljanje prirodoslovnog područja
  15.00 – 15.15     PMF, Kemijski odsjek
  15.15 – 15.30     PMF, Biološki odsjek
  15.30 – 15.45     PMF, Geološki odsjek
  15.45 – 16.00     PMF, Geografski odsjek
  16.00 – 16.15     PMF, Geofizički odsjek
  16.15 – 16.30     PMF, Fizički odsjek
  16.30 – 16.45    PMF, Matematički odsjek             
   

  SUBOTA 25. studenoga 2017.

  Kino dvorana Najbolje sa Sveučilišta 10.00 -12.30

  10.00 – 11.05     Predstavljanje biomedicinskoga područja
  10.00 – 10.15     Medicinski fakultet
  10.20 – 10.35     Veterinarski fakultet
  10.40 – 10.55     Stomatološki fakultet
  11.00 – 11.15     Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  11.20 – 12.15   Predstavljanje biotehničkoga područja
  11.20 – 11.35    Prehrambeno biotehnološki fakultet
  11.40 – 11.55    Šumarski fakultet
  12.00 – 12.15    Agronomski fakultet
  12.20 – 12.35   Predstavljanje studija Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo
  13.30 – 14.30    Zatvaranje Smotre – dodjela priznanja sudionicima