Činovnici i vojnici – problemi hrvatskog školskog sustava

  Da Hrvatska treba novu obrazovnu politiku, nije nova vijest. O tome se priča već godinama. No, kako
  to obično biva u Lijepoj Našoj, sve ostane samo na riječima. Vlade se izmjenjuju, s njima ministri
  obrazovanja, ali obrazovna politika ostaje ista. Čast izuzecima. Prof.dr.sc. Dragan Primorac za svoga
  je mandata štošta dobrog učinio. Spomenut ćemo uvođenje interneta u sve škole, kao i HNOS. A
  ostali? Oni samo nameću nove predmete i sve više opterećuju učenike.

  Non scholae, sed vitae discimus. (Ne učimo za školu nego za život.) Tako su još govorili stari
  Rimljani. Ta izreka očito (još) ne vrijedi u Hrvatskoj. Srednjoškolci iz dana u dan uče gomilu
  gradiva koja im nikada neće trebati u životu. Uzmimo na primjer kurikulum biologije za gimnazije.
  Budimo iskreni, više od pola činjenica koje gimnazijalci nauče ne spadaju u opću kulturu, to su puke
  pojedinosti koje će koristiti samo budućim genetičarima, liječnicima i biolozima, a oni će ih ionako
  učiti na fakultetu. Zar je budućem inženjeru elektrotehnike ili diplomiranom odvjetniku važno da zna
  kako je međudomadar ovčeg metilja mali puž barnjak? Vjerujem da ne.

  Na učenje pukih činjenica prisiljavaju nas profesori koje, kao ni nas učenike nitko ništa ne pita.
  Zanimanje profesora nažalost se svelo na običnog službenika koji treba prenijeti samo ono znanje koje
  se od njega očekuje. Da ne kažem da je i djelatnicima Ministarstva važnije kako profesor ispunja
  papirologiju, nego kakav je njegov odnos prema učenicima. Kao da ljudi postoje zbog sustava, a ne
  sustav zbog ljudi.

  Sustav obrazovanja nužno je mijenjati. U osnovnim je školama prije par godina uveden već spomenuti
  HNOS – Hrvatski nacionalni obrazovni standard. On je svoje pozitivne rezultate pokazao. Potrebno je
  da se nešto slično uvede i za srednje škole. Profesori više neće biti činovnici koji kao vojnici slijepo
  slijede kurikulum, nego će sa zadovoljstvom prenositi znanje, a učenici će (iako, naravno, ne svi) učiti
  jer će znati da uče ono što im je potrebno. Novo vrijeme zahtjeva novi kurikulum, ali i nove načine
  prijenosa znanja.

   

  Denis Gaščić