Najkvalitetniji školski sustavi u svijetu

  Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj danas počinje s predškolskim ustanovama. To su ustanove koje obuhvaćaju dječje vrtiće lokalne samouprave i privatne dječje vrtiće te ustanove u kojima se provode programi predškole i kraći programi kao što su knjižnice, različite udruge i osnovne škole.

  Djeca s navršenih 6 i pol godina kreću s obveznim primarnim obrazovanjem (osnovna škola)  koje traje 8 godina. Nakon završene osnovne škole djeca imaju mogućnost nastaviti školovanje u srednjim školama koje se s obzirom na nastavni plan i program dijele na gimnazije, strukovne i umjetničke škole. Gimnazija traje 4 godine te završava obveznim završnim ispitom tj. državnom maturom kojoj, ukoliko je ona položena, učenik dokazuje da je završio gimnaziju.

  Školovanje učenika koji pohađaju strukovne ili umjetničke škole  može trajati od 1 do 5 godina, završava izradom i obranom završnog rada, no ukoliko učenici koji imaju najmanje 4 godine srednjeg obrazovanja žele nastaviti svoje obrazovanje na nekom od sveučilišta ili visokih učilišta moraju položiti državnu maturu.

  Državna matura se provodi od 2010. godine te je ona temelj upisa na visokoškolske ustanove, bodovi za upis na visoka učilišta se dobivaju na temelju ocjena s državne mature, ocjena iz škole, a neki fakulteti imaju i prijemni (medicina, pravo…). Pohađanje osnovnih i srednjih državnih škola za sve učenike je besplatno.

  To je ukratko bio opisan naš školski sustav, no u svijetu postoje zemlje za koje se drži da imaju najbolje školske sustave. Donosim Vam opis školskih sustava u SAD-u, Finskoj, Južnoj Koreji te Švedskoj pa pogledajte koja je razlika između našeg sustava i sustava drugih zemalja.

  Što bi se kod nas moglo promijeniti na bolje?

  Sjedinjene Američke Države

  formalno obrazovanje djeca započinje najčešće kad napune 5 ili 6 godina

  5 godina traje osnovna škola, 3 godine traje „middle school“ i 4 godine traje ono što mi kod nas nazivamo srednjom školom

  nakon srednje škole mladi imaju mogućnost pohađati visokoškolsko obrazovanje

  državni fakulteti imaju određene upisne kvote

  nakon završavanja diplomskog studija izrađuju rad koji je orijentiran na istraživanje

  često mladi uzimaju slobodnu jednu godinu prije fakulteta kako bi negdje radili, volontirali te tako saznali s čim se žele baviti u daljnjem životu

  radi se na razvijanju kompetencija

  Finska

  obrazovanje je besplatno za sve

  osnovno obrazovanje traje 9 godina, djeca počinju ići u škola s navršenih 6 ili 7 godina

  sve se više radi na tome da djeca boljeg znanja pomažu svojim vršnjacima

  učitelji, naravno prate kurikulum, ali imaju potpunu autonomiju kada se radi o korištenjima raznih metoda predavanja u nastavi

  u razredu nema puno učenika, rijetko više od 20

  škole i obrazovanje su centar zajednice

  svi uvijek imaju mogućnost nastaviti obrazovanje

  učenicima se nudi veliki broj izvannastavnih aktivnosti

  veliki broj predmeta učenici biraju sami te nema toliko stresa pred završne ispite, a i manje je onoga „ne učim to jer mi nije zanimljivo“

  učitelji stalno napreduju, pohađaju dodatne edukacije te uče nove metode predavanja

  prema učiteljima se svi odnose s velikim poštovanjem te je obrazovanje stup Finske

  Južna Koreja

  jedan od najuspješnijih sustava obrazovanja u svijetu

  vjeruje se da imati talent nije dovoljno, sve se temelji na velikom trudu, predanosti, volji i radu

  ciljevi učitelja su da vode učenike i čitavu zajednicu prema napretku

  izrazito kompetitivno okruženje u svim školama

  učenici se nose s velikim stresom

  osnovno obrazovanje traje 6 godina, razrednik predaje većinu predmeta

  „middle school“ traje 3 godine kao i srednja škola

  upis na visoka učilišta ovisi o završnim ispitima

  najviše se ulaže u obrazovanje te vlada natjecateljska atmosfera u svim školama, fakultetima, svi nastoje biti što bolji i upisati se na što bolja učilišta

  Švedska

  temelji se na tome da svi imaju jednaku priliku za obrazovanjem

  vrtić djeca pohađaju od 1-5 godine

  škola je odgovorna za to da se svim učenicima omogući pristup internetu kako bi mogli istraživati, omogućeno im je upoznavanje s visokim tehnologijama

  radi se na razvoju znanosti i tehnologije

  srednja škola traje 3 godine, nju pohađa velika većina učenika

  da bi se mogli dalje školovati moraju imati prolazne ocjene iz švedskog jezika, engleskog jezika i matematike

  profesori se stalno educiraju