Dan otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

  Misija je Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provoditi znanstveno-istraživačku, diplomsku i poslijediplomsku obrazovnu te stručnu djelatnost u području biomedicine i zdravstva te time pridonositi općem napretku zajednice, odnosno razvoju gospodarstva, utemeljenog na znanju. Osiguravajući racionalno korištenje raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, Fakultet potiče razvoj multidisciplinarnih znanstveno-nastavnih programa, međunarodnu kompetitivnost i konkurentnost nastavnog, znanstvenog i stručnog rada, povećanje razine inovativnosti u društvu, ubrzani prijenos znanja, odnosno potiče povezanost obrazovanja, istraživanja i poduzetništva.

  Vizija je Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da u skladu sa svojom misijom, svojim jasnim istraživačkim profilom, utemeljenosti nastavnog procesa na novim znanstvenim dostignućima, ishodima učenja, i načelu cjeloživotnog obrazovanja te uključenošću u Europski istraživački i visokoobrazovni prostor, postane jedan od vodećih akademskih centara u znanstvenom području biomedicine i zdravstva u regiji. Surađujući s drugim akademskim, istraživačkim i javnim institucijama na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini Fakultet će nastaviti s radom kao društveno odgovorna institucija u obrazovnoj, znanstvenoj i stručnoj djelatnosti, a kadrovi školovani na FBF-u bit će interdisciplinarno obrazovani i kompetentni za rješavanje problema iz svoga područja, na korist cijeloj zajednici.

  Ciljevi Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jesu unapređenje i razvoj nastavnog, znanstveno-istraživačkog te stručnog rada, jačanje ljudskih resursa (brojem i kvalitetom), snažna integriranost u europski i svjetski znanstveno-istraživački prostor kroz poticanje mobilnosti i razmjene znanja i vještina, implementacija osiguranja kvalitete, kao i promicanje znanosti te farmaceutske i medicinsko-biokemijske struke u društvu.

  Pronalaziš se u ovome? 😀

  Onda pogledaj program Dana otvorenih vrata i odaberi radionicu za sebe!

  PREDAVANJA
  12:00 – Marihuana – droga i/ili lijek
  13:00 – Studentski život jednog farmaceuta/medicinskog biokemičara

  RADIONICE

  – Dugine boje u epruveti
  – Može li boja liječiti?
  – Gelovi – male tajne velikih molekula
  – Od čega boluje gospodin M.B.?
  – Neka hrana bude tvoj lijek!
  – Za upute o indikacijama i mjerama opreza upitajte svog ljekarnika – Mehanizam recikliranja željeza u organizmu – spektrokemija
  transferina