Utorak, 28 svibnja, 2024
NaslovnicaDM - Hrvatski jezik
Array

DM – Hrvatski jezik

Hrvatski jezik na državnoj maturi obvezan je predmet.

 

Pristupnik može polagati ispit iz Hrvatskoga jezika na višoj ili na osnovnoj razini. Ispitni katalog za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika temeljni je dokument ispita u kojemu su navedeni i objašnjeni sadržaji, kriteriji i načini ispitivanja i vrednovanja na višoj i osnovnoj razini u školskoj godini 2016. /2017.

Viša razina ispita iz Hrvatskoga jezika usklađena je s Nastavnim planom i programom za gimnazije. 

Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim strukovnim školama.

Ispitom iz Hrvatskoga jezika ispituju se književnoteorijska, književnopovijesna i jezična znanja, razumijevanje književnoga teksta i upotreba hrvatskoga standardnog jezika. Sastoji se od dviju ispitnih cjelina. Prva je ispitna cjelina Školski esej i čini ju jedan zadatak otvorenoga tipa. Druga je ispitna cjelina Književnost i jezik i čine ju skupine zadataka zatvorenoga tipa. Svaka ispitna cjelina ima 50 % udjela u ukupnome uspjehu u ispitu.

Pristupnik mora pristupiti i prvomu i drugomu dijelu ispita. Ocjena u ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika izvodi se na temelju zbroja bodova postignutih u obama dijelovima ispita.

 

Cijeli ispitni katalog s područjima ispitivanja možete pronaći ovdje, kao i ogledni primjerak ispita.

Za dodatnu pripremu ne zaboravite pregledati i zadatke s prijašnjih matura.

 

VEZANE OBJAVE

POPULARNE OBJAVE

NEDAVNI KOMENTARI