DM – Povijest

  Povijest je na državnoj maturi izborni predmet.

  Ispitni katalog za državnu maturu iz Povijesti temeljni je dokument ispita kojim se jasno opisuje što će se i kako ispitivati na državnoj maturi iz ovoga predmeta u školskoj godini 2016./2017.,a sadrži sve potrebne informacije idetaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita. Njime se jasno određuje što se od pristupnika očekuje na ispitu.Usklađen je s odobrenim Nastavnim planom i programom za Povijest u gimnazijama.

  Ispituju se sadržaji iz opće i nacionalne povijesti od pretpovijesti do suvremenoga doba podijeljeni u četiri područja ispitivanja:

  1. Uvod u povijest, pretpovijest i stari vijek

  2. Srednji vijek i novi vijek do početka XVIII. stoljeća

  3. Novi vijek u XVIII. i XIX. stoljeću

  4. Svijet XX. i XXI. stoljeća.

   

  Cijeli ispitni katalog s područjima ispitivanja možete pronaći ovdje..

  Za dodatnu pripremu ne zaboravite pregledati i zadatke s prijašnjih matura.