DM – Filozofija

  Filozofija je na državnoj maturi izborni predmet.

  Ispitni katalog za državnu maturu iz Filozofije temeljni je dokument ispita kojim se jasno opisuje što će se i kako ispitivati na državnoj maturi iz ovoga predmeta u školskoj godini 2016./2017., a sadrži sve potrebne informacije i detaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita. Njime se jasno određuje što se od pristupnika očekuje na ispitu. Usklađen je s odobrenim Nastavnim planom i programom za Filozofiju u gimnazijama.

  Ispitom iz Filozofije provjerava se pristupnikovo poznavanje i razumijevanje filozofijskih disciplina i povijesti filozofije.

   

  Cijeli ispitni katalog s područjima ispitivanja možete pronaći ovdje, kao i ogledni primjerak ispita.

  Za dodatnu pripremu ne zaboravite pregledati i materijale s prijašnjih matura.