KLIK – navika odgovornog ponašanja u prometu

    Dana 8.11.2016. u prostorima Druge gimnazije Varaždin održano je preventivno-edukacijsko predavanje na temu navika odgovornog ponašanja mladih vozača u prometu. Prateći crne statistike i porast nesreća u prometu u Varaždinskoj županiji, a posebice porast broja prometnih nesreća u kojem sudjeluju mladi vozači, Vijeće učenika Druge gimnazije Varaždin na čelu s predsjednicom Vijeća učenika, Lanom Meštrić organizirali su u koordinaciji s pedagoginjom Ivanom Popović tribinu za sve maturante za sigurnost mladih vozača u prometu.

    U sklopu projekta „KLIK“ (Kako Lako Izbjeći Katastrofu) organizirana je tribina u suradnji s HAK-om, a predavači su bili predstavnici HAK-a Zagreb, mr.sc. Krešimir Viduka i Darko Brozović. Sustručnjak iz AK Varaždin bio je gospodin Stanislav Hošnjak. Predavanja za maturante o sigurnosti u prometu realizirano je s velikim interesom te je navedeni projekt definitivno odrađen zahvaljujući spremnosti predavača da i našim učenicima podignu razinu svijesti o navikama odgovornog ponašanja mladih vozača u prometu. 

    Cilj preventivno-edukativnog programa "KLIK" stjecanje je kompetencija, znanja o sigurnosnim i zaštitnim mjerama i radnjama, prije i za vrijeme upravljanja (ili prevoženja) vozilom, kao i razvoj vještina odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu. Projektom se utječe na promjenu ponašanja srednjoškolaca te usvajanje i stjecanje pozitivnih stavova o njihovoj ugroženosti u prometu. 

    Nadamo se da će se i ostale škole odlučiti na ovaj projekt te educirati mlade vozače.