Ljetna škola informatike 2017.

  Ove će godine završni praktični projekt biti implementacija daljinskog upravljanja MathBot robota preko pametnog telefona ili tableta. MathBot robot je prototip two-wheel differential drive mobilnog robota baziranog na Raspberry Pi3, razvijenog od strane studenata Matematike i računarstva u okviru i za potrebe kolegija Ugrađeni sustavi.

  U tom smislu, sama organizacija škole bit će podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu naglasak će biti na edukaciji, tj. učenju svih potrebnih znanja, dok će u drugom dijelu škole naglasak biti na grupnom radu, izradi praktičnog projekta, kao i mentorskom radu s grupama. Code Club će završiti održavanjem “natjecanja”, unutar kojeg će robot morati proći kroz zadani poligon s preprekama. Tim čiji robot najbrže prođe zadani poligon – pobjeđuje!

  PRIJAVI SE

   

  Dan 1: (09:00h – 13:00h)

  Otvaranje Code Cluba

  Teme: Python. Mrežno programiranje u Pythonu. Protokoli (TCP/IP, HTTP). Rad sa socket objektom. Rad sa http.server objektom.

  Predavač: doc.dr. Domagoj Ševerdija

   

  Dan 2: (09:00h – 13:00h)

  Teme: JavaScript. Biblioteka za daljinsko upravljanje virtualjoystick.js. Pristupanje HTTP serveru iz JavaScripta putem GET i POST metode.

  Predavač: Davor Kolarević

   

  Dan 3: (09:00h – 13:00h)

  Teme: Rad s motorima u Pythonu. Rad s RPi.GPIO bibliotekom.

  Predavač: Jurica Maltar

   

  Dan 4 (09:00h – 13:00h) grupni rad:

  Teme: Sastavljanje MathBot robota. Rad u grupama (4 učenika) na završnom projektu. Svakoj će grupi biti dodijeljen mentor-nastavnik.

   

  Dan 5 (09:00h – 13:00h) grupni rad:

  Teme: Završetak projektnog zadatka. Testiranje. Završno natjecanje na zadanom poligonu.

  Zatvaranje Ljetne škole.