Natječaj za kratku priču Muzeja anđela

  Muzej anđela Varaždin raspisuje 7. književni natječaj za kratku priču. Rok za predaju rada je 1. srpnja 2018.

  Uvjeti natječaja:
  – tekst mora biti izvoran i neobjavljen
  – tekst ne smije biti dulji od tri kartice (5400 znakova s razmacima)
  – mogu sudjelovati svi, bez obzira pišu li hrvatskim standardnim jezikom ili dijalektom
  – autori se natječu s radom o temi koja govori o duhovnosti, važnosti intuicije, dobrote, ljubavi, empatije, vrednovanju nematerijalnih vrijednosti i sličnim      temama. 

  Rad potpisan šifrom, treba poslati poštom na CD-u (u Word formatu.doc) i ispisan na papiru u tri primjerka. U posebnoj kuverti treba poslati osobne podatke o autoru (adresu, broj telefona, e-mail, kratku biografiju s godinom rođenja) i šifru. Radove će odabrati stručno prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od tri člana.
   
  Odabrani radovi bit će objavljeni na web stranicama Muzeja anđela i poslije u tiskanom izdanju. Bit će dodijeljene tri ravnopravne, prvi put novčane nagrade, u iznosu od po 2.000,00 kn. Muzej anđela dodijeliti će i posebnu, Marijinu nagradu (rad slikara Željka Prsteca).
   

  Nagrade će autorima biti uručene u Muzeju anđela u Varaždinu, na svečanosti u povodu Dana anđela čuvara (2. listopada), kad će autori i čitati priče.
   
  Radove dostaviti na adresu:
  Muzej anđela, 42 000 Varaždin
  Ul. Stjepana Vukovića 15
  s naznakom "Natječaj za kratku priču"

  Muzej anđela, S. Vukovića 15, 42000 Varaždin
  Tel: 042/494-056, 042 212 000
  Mob: 098/512-894
  E-mail:angelusmuseum@gmail.com