Novi katalog za maturu

    Nova školska godina, novi maturanti- novi ispitni katalozi za maturu!

    Ispitni katalozi izašli su još prošli tjedan, uspoređivajući katologe za maturu s prethodnima, zamjećujemo da su razlike minimalne.

    Književna ispitna djela za školski esej iz hrvatskog jezika su postala tradicija: Zločin i kazna, Preobražaj, Gospođa Bovary… Katalog za engleski jezik još uvijek nije izašao.

    Sve nove (ali i one stare) ispitne kataloge možete pronaći na http://www.ncvvo.hr/ .

    Dakle, maturanti, ako još niste, kreniti učiti i ponavljati, jer matura je blizu. Sretno u učenju i novoj školskoj godini!