Ovako se podnosi žalba ili prigovor na privremene rezultate državne mature

  Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave:
  od 13. srpnja 2016. u 12.00 sati do 15. srpnja 2016. u 12.00 sati.

  Učenici koji su u školskoj godini 2015./2016. završili četvrti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem Školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti razred.

  Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.

  Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će: 18. srpnja 2016. u 12.00 sati

  Na koji način podnijeti žalbu?

  Prema Pravilniku o polaganju državne mature propisani su način i rokovi podnošenja prigovora koji se odnose na moguće nepravilnosti u provedbi ispita državne mature, kao i na samo ocjene. 

  Učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj obje vrste prigovora podnose pisanim putem Školskome ispitnome povjerenstvu, koje donosi mišljenje o opravdanosti prigovora i prosljeđuje ga NCVVO-u. Dakle, žalbe upućene direktno na e-mailove Centra neće se razmatrati.

  – Konačnu odluku o prigovoru učenika, odnosno pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora, navodi se člankom 43. Pravilnika o državnoj maturi.

  U slučaju da NCVVO utvrdi da je prigovor u svezi s nepravilnostima u provedbi ispita državne mature ili postupcima koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita opravdan, Centar može odrediti ponovno polaganje ispita.