USRED bira novo rukovodstvo: Poziv za isticanje kandidatura

  I.

  Pokreće se postupak izbora predsjednika, dopredsjednika, tajnika, Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

  II.

  Predsjednik/ca udruge može biti isključivo punoljetan aktivan član Udruge srednjoškolaca Hrvatske.

  Predsjednika/cu Udruge srednjoškolaca Hrvatske bira Skupština na mandat od dvije (2) godine.

  III.

  Dopredsjednik/ca udruge može biti isključivo aktivan član Udruge srednjoškolaca Hrvatske. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik.

  Dopredsjednika/cu Udruge srednjoškolaca Hrvatske bira Skupština na mandat od dvije (2) godine.

  IV.

  Upravni odbor sastoji se od namanje pet (5), a najviše sedam (7)  aktivnih članova Udruge srednjoškolaca Hrvatske. Predsjednik i Dopredsjednik USRED-a po položaju su članovi Upravnog odbora.

  Članove Upravnog odbora bira Skupština na mandat od dvije (2) godine uz mogućnost izbora još jednog mandata.

  V.

  Kandidature ovlaštenih kandidata podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima i obavezno sadrže slijedeće podatke:

  • podatci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište)
  • funkciju na koju se kandidira

  Kandidat je dužan priložiti:

  • motivacijsko pismo
  • životopis
  • izjavu o kandidaturi (dio obrasca)

  VI.

  Kandidature ovlaštenih kandidata dostavljaju se na mail adresu ured@usred.hr najkasnije do 30. kolovoza 2016. u 9:00 h.

  VII.

  Za vrijeme i datum podnošenja kandidature se uzima vrijeme i datum primitka maila.

  VIII.

  Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti na razmatranje.

  IX.

  Skupština Udruge srednjoškolaca Hrvatske izabrat će 3. rujna (subota) na sjednici Skupštine  Predsjednika, Dopredsjednika, Upravni odbor I Nadzorni odbor na način propisan važećim Statutom Udruge srednjoškolaca Hrvatske.

  X.

  Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti slanjem upita na e-mail: ured@usred.hr.

   

   

  Obrasci su dostupni OVDJE.