Špek + sir = Shakespeare: izbor učeničkih bisera

  1. Nastavnica: "Koje padaline padaju s neba?"
      Učenik: "Zvijezde, ponekad i meteori…"

  2. Učenik: "Profesore, ako je žena imenica, ljubavnica je zamjenica."

  3. Profesor: "Kakve su stranice pravokutnika?"
      Učenik: "Ravne!"

  4. Učenik (1) : "Kad bi netko od nas ušao u stado ovaca…"
      Učenik (2) : "…mi ga  ne bismo prepoznali."

  5. Profesor: "Što je sibilarizacija?"
      Učenik: "Kada slova k, g, h odu kod seljaka!"

  6. Učenik: "Špek i sir daju Shakespeare."

  7. Profesorica: "Nemoj prepisivati, oduzet ću ti 3 boda."
      Biserko: "Nećete imati od čega!"

  8. Profesor: "Koja je najčešća zimzelena biljka u Americi?"
      Učenik: "Kaktus!" 

  9. Profesorica: "Pozitivan smjer kod rotacije suprotan je smjeru kazaljke na satu."
     Učenik: "Da, ali što ako imamo digitalni sat?"