Četvrtak, 30 svibnja, 2024
NaslovnicaSve o ispitu iz Kemije na državnoj maturi
Array

Sve o ispitu iz Kemije na državnoj maturi

Trajanje ispita: 180 minuta

Područja ispitivanja: Tvari (20%), kemijske promjene (30%), energija (15%), brzina kemijskih reakcija (10%), ravnoteža kemijskih reakcija (10%) i prikupljanje podataka, obrada i prikazivanje rezultata (10%).

Grane kemije zastupljene u ispitu: opća (25%), fizikalna (25%), anorganska (25%) i organska kemija (25%).

Ispit će se sastojati od 45 zadataka višestrukog izbora koji će ukupno nositi 45 bodova i 18 zadataka otvorenog tipa koji će također nositi 45 bodova.

Pristupnici dobivaju sigurnosnu vrećicu u kojoj su dvije ispitne knjižice, knjižica s periodnim sustavom elemenata, tablicom standardnih elektrodnih potencijala odabranih redoks sustava u vodenim otopinama pri 25 °C i popisom potrebnih prirodnih konstanta te list za odgovore i listovi za koncept (odvojeni od ispitnih knjižica). Sadržaj listova za koncept neće se bodovati.

Tijekom ispita iz Kemije dopuštena je upotreba džepnoga računala i periodnoga sustava elemenata. Knjižica s periodnim sustavom elemenata potrebnim za rješavanje ispita sastavni je dio ispitnoga materijala. Pristupnicima nije dopušteno donijeti ni upotrebljavati ikakve druge listove s periodnim sustavom elemenata. U ispitu se od pristupnika može zahtijevati i konstruiranje dijagrama, a pritom im je dopuštena i upotreba crtaćega pribora. Tijekom rješavanja ispita pristupnici moraju upotrebljavati kemijske olovke kojima se piše plavom ili crnom bojom.

Tijekom ispita dopušteno je upotrebljavati džepno računalo tipa Scientific. Džepno računalo smije imati: – eksponencijalnu funkciju (tipka 10x ) – logaritamsku funkciju (tipka log x) – trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan). Džepno računalo ne smije imati mogućnost: – bežičnoga povezivanja s drugim uređajem – upotrebe memorijske kartice – simboličkoga računanja (npr. u nazivu CAS) – grafičkoga rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH) – deriviranja i integriranja.

Dežurni nastavnik će tip (naziv i oznaku) džepnoga računala koje je pristupnik upotrebljavao tijekom ispita upisati na list koji služi za popisivanje svih džepnih računala koje pristupnici upotrebljavaju. 

Tijekom pripremanja za ispit iz Kemije pristupnici mogu upotrebljavati sve udžbenike iz Kemije, pomoćna nastavna sredstva i materijale koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Kao dodatne materijale mogu upotrebljavati i zadaće s natjecanja iz Kemije dostupne u biltenima s natjecanja i na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (http://www.azoo.hr/index.php?option=com_ sectionex&view=category&id=17&Itemid=437) ili E-škole kemije (http://eskola.chem.pmf.hr/ index13.php3) te prijašnje nacionalne ispite i ispite dosadašnjih državnih matura koji su objavljeni na mrežnim stranicama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr/ drzavnamatura/web/public/svi_ispiti).

VEZANE OBJAVE

POPULARNE OBJAVE

NEDAVNI KOMENTARI