DM – Geografija

  Geografija je na državnoj maturi izborni predmet.

   

  U Ispitnome katalogu za državnu maturu iz Geografije jasno je opisano što će se i na koji način ispitivati u ispitu državne mature iz Geografije u školskoj godini 2016. /2017., a usklađen je s odobrenim četverogodišnjim Nastavnim planom i programom za Geografiju u gimnazijama.

   

  Ispit iz Geografije sastoji se od dviju ispitnih knjižica. U objema se ispitnim knjižicama podjednako ispituju geografska znanja i geografske vještine u:

  1. fizičkoj geografiji

  2. društvenoj geografiji

  3. regionalnoj geografiji svijeta

  4. geografiji Hrvatske.

   

  Cijeli ispitni katalog s područjima ispitivanja možete pronaći ovdje, kao i ogledni primjerak ispita.

  Za dodatnu pripremu ne zaboravite pregledati i zadatke s prijašnjih matura.