PhotoMath

  Posljednjih dana najčitaniji naslovi domaćih medija donose vijest o novom hrvatskom proizvodu: riječ
  je  o aplikaciji koju je hrvatska tvrtka PhotoPay predstavlja na međunarodnoj konferenciji portala
  TechoCrunch. PhotoMath, kako se aplikacija naziva, rješava matematičke zadatke na jednostavan
  način- fotografiranjem matematičkog problema.

  Zašto je aplikacija uspješna i korisna?

  U matematičkim zbirkama i udžbenicima nalazila su se rješenja zadataka, no ne i postupak. Tako su
  učenici mogli provjeriti jesu li točno riješili zadatak, ako nisu, rješavali bi taj zadatak ponovno. No
  postoje i zadaci za koje rješenja nisu ponuđena te se učenici ne mogu provjeriti.

  PhotoMath osim rješenja nekog zadatka nudi i postupak. Tako učenici, kad netočno riješe zadatak,
  mogu vidjeti gdje su pogriješili uz par klikova na pametnom mobitelu. Zadatak je potrebno samo
  fotografirati, a aplikacija nudi postupak i rješenje.  Isto tako je važno napomenuti da sve više mladih
  ima problema s matematikom, a ova aplikacija nudi pomoć.

  Druga strana „svjetskog hita“

  Na društvenim su se mrežama neki bavili pitanjem nedostupnosti aplikacije za android, već samo za
  pametne telefone, dok su se drugi pitali pomaže li nam zaista ova aplikacija? Današnji su tinejdžeri
  već proglašeni „najglupljom“ generacijom, stoga neki smatraju kako će ova aplikacija još više zatupiti
  mlade.  Naime, mnogi pod pomoć shvaćaju da će sve dobiti servirano. Ova aplikacija upravo to i nudi.

  Dok će mali broj učenika aplikaciju koristiti kako bi se provjerili ili pronašli gdje su griješili, mnogi će je
  koristiti kako bi riješili testove i zadaću. Na ovaj se način mladi ne uče logički zaključivati niti se trude
  činiti isto. Ako im je sve ponuđeno, sve će uzeti.

  PhotoMath je proizvod vrijedan svih pohvala. No, marljivi su je ljudi napravili, hoće li je i marljivi ljudi
  pametno iskoristiti?  Aplikacija ima svojih dobrih i loših strana, na pojedincu je da odluči.