Promijenjeni upisni kriteriji za Pravni fakultet u Zagrebu

  Promijenjeni su upisni kriteriji za Pravni fakultet.  Sada svi s 3 g. učenja drugog stranog jezika dobivaju 50 bodova, a ovo je već 2. generacija koja NEMA prijemni ispit. Odluku o kriterijima možete pročitati dolje: 

  Sveučilište u Zagrebu

  PRAVNI FAKULTET

  Trg maršala Tita 14, Zagreb

  www.pravo.unizg.hr

  Studijski programi

  1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
  2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
  3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
  4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

  Na temelju članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 25. listopada 2017., donijelo je ODLUKU: 

  Utvrđuju se uvjeti za upis u prvu godinu studija u  akademskoj godini 2018./2019. i to:

  Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

  1. Prosjek svih ocjena u srednjoj školi (30%)
  2. Obvezni dio državne mature
   1. Hrvatski jezik, viša razina (20%)
   2. Matematika, osnovna razina (15%)
   3. Strani ili klasični jezik, viša razina (20%)
  3. Izborni dio državne mature (10%)
   1. Povijest, ili
   2. Filozofija, ili
   3. Logika, ili
   4. Sociologija, ili
   5. Politika i gospodarstvo
  4. Dodatna postignuća učenika (najviše 5%)
   1. Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji MZO iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta (5%), ili
   2. Sportaš kategoriziran prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora (5%), ili
   3. Znanje drugog stranog jezika, ako ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 3 godine/razreda, a odnosi se na: engleski, njemački, ruski, francuski, talijanski i španjolski jezik (5%).

  Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

  1. Prosjek svih ocjena u srednjoj školi (30%)
  2. Obvezni dio državne mature
   1. Hrvatski jezik, viša razina (20%)
   2. Matematika, osnovna razina (15%)
   3. Strani ili klasični jezik, viša razina (20%)
  3. Izborni dio državne mature (10%)
   1. Psihologija, ili
   2. Filozofija, ili
   3. Logika, ili
   4. Sociologija, ili
  4. Dodatna postignuća učenika (najviše 5%)
   1. Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji MZO iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta (5%).

  Preddiplomski stručni studij javne uprave

  1. Prosjek svih ocjena u srednjoj školi (45%)
  2. Obvezni dio državne mature
   1. Hrvatski jezik, viša razina (25%)
   2. Matematika, osnovna razina (10%)
   3. Strani ili klasični jezik, viša razina (20%)

  Preddiplomski stručni porezni studij 

  1. Prosjek svih ocjena u srednjoj školi (45%)
  2. Obvezni dio državne mature
   1. Hrvatski jezik, viša razina (25%)
   2. Matematika, osnovna razina (10%)
   3. Strani ili klasični jezik, viša razina (20%)

   

  Upisi prema listi redoslijeda u srpanjskom upisnom roku obavljat će se prema posebnom rasporedu koji će najkasnije do 15. srpnja 2017.biti objavljen na web stranici www.pravo.unizg.hr. Rujanski razredbeni i upisni rokovi provode se samo ako ostane slobodnih mjesta nakon srpanjskog roka.

   

  Sve relevantne informacije u vezi razredbenog postupka i upisa objavljivat će se na web stranici www.pravo.unizg.hr, upiti se mogu postaviti na adresu upisi@pravo.hr